Ditt lille bidrag til mitt lille bidrag ?


Vil du gi ditt bidrag til mitt bidrag for menneskeverd, menneskerettigheter, miljøet og et liberalt demokrati ?

“Alle monner drar”!

Jeg takker alle som vil donere et beløp for å holde denne bloggen i aktivitet!

Du kan i så fall VIPPSe til tlf.nr 92 22 77 46 ved å rette ditt mobilkamera mot denne;Verden rundt oss både lokalt og globalt har alltid vært i endring. Ikke alltid til det bedre for de fleste.

Noen må våge å stille ubehagelige spørsmål ved hva som skjer.

Det kan også gjøres ved å utfordre andre til å komme med nye tanker:
Hva må til for å bevare menneskeverd og menneskerettigheter i en verden med mer rettferdig fordeling av ressurser og hvor vi klarer å bevare naturen skjøre balanse?

Jeg gjør dette arbeidet av idealisme og fordi jeg vil dele mest mulig kunnskap med andre.
Det koster meg lite.
Som far til fem og bestefar til åtte har jeg motivasjon. Og vilje.
Den økonomiske evnen er derimot svakere enn den burde vært, men det er konsekvensen av gjeld.

Uansett koster det noe å drive denne bloggen. Det er kostnader ved leie av server-kapasitet, betalinger for bruk av bilder o.l., utgifter til abonnement, utgifter til annonser på sosiale medier osv. Små og store beløp som i sum merkes hver måned for en pensjonist.

Om også du har et engasjement for menneskeverd, miljøet og menneskerettigheter og ønsker å bidra med et lite beløp, skal du vite at det vil komme svært godt med.