Troms og Finnmark: Du tror ikke det du får høre når demokratiet kveles, og viktig sak avgjøres i de private rom


I går kveld gikk jeg inn på fylkeskommunens side for å se opptak fra fylkesrådets møte der de angivelig skulle sluttbehandle sin utredning.

Jeg fant det ikke.
Det lå ikke i oversikten. Møtet er skjult for offentligheten!

Det eneste møtet i 2022 som lå i oversikten, var gårsdagens møte i det såkalte forretningsutvalget. I ren nysgjerrighet trykket jeg på Play-knappen.

Det burde jeg ikke gjort!

Skjermbilde fra fylkeskommunens nettsted. Link til sending lenger ned.

Etter drøye 7 minutter ut i opptaket starter drøye 20 minutter med så ulik forståelse av vårt liberale demokrati at det ødela nattesøvnen min.

Med 7 mot 6 stemmer vedtar flertallet å hindre en åpen og demokratisk behandling av den viktigste saken et fylkesting kan mene noe om; å nedlegge seg sjøl og opphøre som et felles sterkt talsrør for innbyggerne.

Saken dreier seg altså om hvorvidt Troms og Finnmark skal reverseres tilbake til de to små og betydningsløse fylkeskommunene de var fra 1975 – 2019.

Forretningsutvalget skal sikre gode og åpne demokratiske prosesser, slik at hensikten oppnås:
De folkevalgte kan gjennom en åpen debatt i det åpne rom i stortingssalen, fylkestingssalen, kommunestyresalen,eller sametingssalen skape et flertall for politiske løsninger som kommer innbyggere, næringsliv, organisasjonene og lokalsamfunn til gode.

Problemet i forretningsutvalget var at representanter fra flertallet for lengst hadde besluttet at møtet ikke skulle skje i åpenhet i fylkestingets sal. Og det kan man forstå dersom begrunnelsen opprinnelig var covid og smittervern.
Før regjeringens pressekonferanse 1.februar måtte man forholde seg til de strenge smittervernreglene, noe som vanskeliggjorde å samle 57 politikere i en møtesal, med presse, fylkesråd og andre tilstede.

1.februar forteller regjeringen at nå normaliseres det meste, bl.a.Når var ikke smittevern lenger noe gyldig argument.

Det betydde at samtlige politikere i forretningsutvalget nå kunne gjennomføre et fysisk møte i det åpne rom, med full offentlighet og muligheter for å samtaler og møter underveis. Kort sagt slik folkevalgte organ i et liberalt demokrati skal fungere på sitt beste.

Derfor la Christine B. Killie (H) fram det eneste naturlige forslaget: Å gjennomføre det ekstraordinære fylkestinget som et ordinært, fysisk møte.

På det tidspunktet tenkte jeg å avslutte opptaket. Det var åpenbart at det måtte bli et fysisk møte som er normalen.

Men jeg nølte med å stoppe opptaket. Magefølelsen var ikke god.

I tur og orden fikk Høyre etterhvert støtte fra V, KrF, Frp og Nordkalottfolket.
Og der stoppet det!

Fylkesordføreren og hans samarbeidspartnere mente at det ville vært ønskelig, og at det er det naturlige stedet å ta debatten. Men de ønsket likevel ikke et vanlig fylkestingsmøte!
Flertallet fikk deretter støtte av både MDG og Rødt som ikke ønsket det vanlige; et åpent fylkesting med fullt innsyn for offentligheten og med ordinære prosesser mellom partier og politikere underveis.

Og nå kom et nytt argument på banen: ØKONOMI! Det ville nemlig koste å samle fylkestinget. det blir reise og overnatting for de fleste.

Altså, selv om Vedum har sagt at staten skal bruke sin nye rikdom (gjennom overskuddet fra Statkraft) til å betale for alle ekstrakostnader, valgte flertallet å hindre fylkestinget å behandle denne saken i deres egen møtesal.


“All makt i denne sal” – demokratiets viktigste forum i Troms og Finnmark – fylkestinget – skal derfor usynliggjøres for offentligheten når fylkestingets viktigste sak i denne 4-årsperioden skal behandles.

Og den skjulte behandlinga skjer fordi fylkestinget ennå ikke har behandlet noen sak basert på fylkesrådets utredning, og må gjøre det i ekstraordinært møte 25.februar!

Først da har fylkestinget søkt om reversering slik Inndelingsloven krever, selv om den nye regjeringen ble lurt til å tro noe annet – ref. Hurdalsplattformen fra 14.10.21;

« Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.» (min utheving).

Der sto det altså at fylkestinget har søkt om oppløsning, noe som var usant. Det var først i fylkestingets møte desember -21 at flertallet skjønte de hadde tabbet seg ut, og forsto de hadde bråhast for å både lage utredning og deretter avvikler et fylkesting for å gi saken en forsvarlig behandling.

Vi som hoderystende har lest utredninga, og nå like hoderystende ser på hva som skjedde i forretningsutvalget i går, skjønner at demokrati og folkestyre er ord flertallet kun pynter seg med.

Og så var det selvsagt nyttig å skremme innbyggerne i Finnmark i 2018 med det tvilsomme grunnlaget for “folkeavstemning” et år etter at Stortinget hadde fattet sitt vedtak. Det var da det samme flertallet kalte Stortinget udemokratisk som ikke endret vedtaket på bakgrunn av “folkeavstemninga”, og som ikke hadde spurt Finnmark fylkeskommune om deres syn (noe regjeringa gjorde vinter 2017).

Nå skal det samme flertallet altså ikke foreta høringer, ikke rådspørre innbyggerne og ikke gjennomføre et ordinært fylkestingsmøte. Ja, det høres uvirkelig ut, men det er dessverre realiteten.

Her kan du se, høre og gjøre opp dine tanker om “demokrati, åpenhet og folkestyre” :

https://tffk.kommunetv.no/archive/110

1 tanke om “Troms og Finnmark: Du tror ikke det du får høre når demokratiet kveles, og viktig sak avgjøres i de private rom

  1. Tilbaketråkk: Skal vi kaste bort 45 mill kr på å splitte Troms og Finnmark for deretter kutte i videregående skole og samferdsel i Finnmark for 70 mill.kr? | Ryggmargsrefleksjoner

Legg inn en kommentar