En feig opposisjon på Stortinget torde ikke ta ansvar for NAV-skandalen!

I dag ble det klart at ingen på Stortinget våger ta ansvaret for trygdeskandalen som uten lovgrunnlag straffet 75 uskyldige mennesker.

Det er direkte oppsiktsvekkende at selv opposisjonen (SP, Frp, Ap, SV, Rødt, MDG) som har vært høyt oppe på meningsmålingene også på grunn av skandalen, i dag feiget ut når det kom til stykket.

De våget ikke å reise forslag om mistillit til regjeringen, kun “sterk kritikk”  i følge NRKs kompetente lag av hele 5 journalister som har fulgt de tafatte i dag – uten å berøre feigheten:

Skjermbilde 2020-02-25 kl. 22.30.51
“Sterk kritikk” er et begrep uten praktisk-politisk betydning. Uten konsekvens. Det er som om en lærer alvorlig trakasserer en elev og rektor deretter sier:
– Det var ikke bra, men neste gang må du trakassere  litt mindre.

Etter manges mening burde regjeringen tatt ansvar ved å gå av. Selv om det er flere regjeringer som har hatt ansvaret underveis fra 2001, er rettsikkerhetskandalen av så stort omfang at den også burde fått konsekvenser for den sittende regjering.

Også innenfor regjeringspartienes rekker er det blitt tatt til orde for at det ville vært en naturlig konsekvens for å virkelig markere sakens alvor.

Først da ville både de 75 uskyldig dømte og deres pårørende få en moralsk oppreisning og beklagelse for at noen satte Systemet foran Folk.

Denne uttalelsen fra årsmøtet i Tana Venstre i januar er verdt å lese:

Regjeringen bør ta ansvaret for NAV-skandalen

Årsmøtet i Tana Venstre er sterkt kritisk til at både Stortinget, domstoler, forvaltning og media kunne tillate at «Trygdeskandalen» utviklet seg til noe som har rammet minst 78 uskyldige mennesker. Disse ble da straffet fordi “Systemet uten ansikt” gjorde vedtak og deretter avsa dom uten noen gyldig lovhjemmel innenfor rammen av EØS-avtalen.

I vår rettsstat kan ingen dømmes uten lov og uten dom. Her valgte først Rikstrygdeverket og deretter NAV å ta avgjørelser uten lovhjemmel.

Tana Venstre erkjenner at det er flere enn denne regjeringen som er ansvarlig. Likevel mener vi det vil være riktig overfor de som er rammet at regjeringen vise ansvar ved å trekker seg.

Deretter må Stortinget få på plass en regjering som rydder opp og setter Folk foran System.


Feig og tafatt opposisjon

At regjeringen likevel blir sittende, skyldes en tafatt og feig opposisjon som utgjør flertallet.

Hvorfor det ender slik når avstemninga kommer i Stortinget neste uke kan skyldes det som rir det politiske Norge for tiden:
Du blir mest populær som parti om du kan sitte på tribunen og pipe mot de som tar ansvar på banen.

Slike pipende og bedrevitende tilskuere blir populære blant de andre på tribunen, men det endrer ikke noe på banen der kampen avgjøres.

Og de største taperne når populisme blir drivkraft blir fortsatt de som sitter nederst ved bordet. Representert ved 75 uskyldig dømte nordmenn.
For disse halter livet videre vel vitende om at et samlet Storting i praksis forsvarer alt som førte til denne skandalen.

Er det rart politikerforakten får grobunn med et slikt samlet, men lite samlende Storting ?

Tidligere blogg om trygdeskandalen:


12.01.20: Trygdeskandalen: Regjeringen må gå av i respekt for at verdens beste land sviktet kollektivt. Kun slik kan tillit gjenreises.

2 tanker om “En feig opposisjon på Stortinget torde ikke ta ansvar for NAV-skandalen!

Legg inn en kommentar