En feig opposisjon på Stortinget torde ikke ta ansvar for NAV-skandalen!

I dag ble det klart at ingen på Stortinget våger ta ansvaret for trygdeskandalen som uten lovgrunnlag straffet 75 uskyldige mennesker.

Det er direkte oppsiktsvekkende at selv opposisjonen (SP, Frp, Ap, SV, Rødt, MDG) som har vært høyt oppe på meningsmålingene også på grunn av skandalen, i dag feiget ut når det kom til stykket.

De våget ikke å reise forslag om mistillit til regjeringen, kun “sterk kritikk”  i følge NRKs kompetente lag av hele 5 journalister som har fulgt de tafatte i dag – uten å berøre feigheten:

Skjermbilde 2020-02-25 kl. 22.30.51
“Sterk kritikk” er et begrep uten praktisk-politisk betydning. Uten konsekvens. Det er som om en lærer alvorlig trakasserer en elev og rektor deretter sier:
– Det var ikke bra, men neste gang må du trakassere  litt mindre.

Etter manges mening burde regjeringen tatt ansvar ved å gå av. Selv om det er flere regjeringer som har hatt ansvaret underveis fra 2001, er rettsikkerhetskandalen av så stort omfang at den også burde fått konsekvenser for den sittende regjering.

Også innenfor regjeringspartienes rekker er det blitt tatt til orde for at det ville vært en naturlig konsekvens for å virkelig markere sakens alvor.

Først da ville både de 75 uskyldig dømte og deres pårørende få en moralsk oppreisning og beklagelse for at noen satte Systemet foran Folk.

Denne uttalelsen fra årsmøtet i Tana Venstre i januar er verdt å lese:

Regjeringen bør ta ansvaret for NAV-skandalen

Årsmøtet i Tana Venstre er sterkt kritisk til at både Stortinget, domstoler, forvaltning og media kunne tillate at «Trygdeskandalen» utviklet seg til noe som har rammet minst 78 uskyldige mennesker. Disse ble da straffet fordi “Systemet uten ansikt” gjorde vedtak og deretter avsa dom uten noen gyldig lovhjemmel innenfor rammen av EØS-avtalen.

I vår rettsstat kan ingen dømmes uten lov og uten dom. Her valgte først Rikstrygdeverket og deretter NAV å ta avgjørelser uten lovhjemmel.

Tana Venstre erkjenner at det er flere enn denne regjeringen som er ansvarlig. Likevel mener vi det vil være riktig overfor de som er rammet at regjeringen vise ansvar ved å trekker seg.

Deretter må Stortinget få på plass en regjering som rydder opp og setter Folk foran System.


Feig og tafatt opposisjon

At regjeringen likevel blir sittende, skyldes en tafatt og feig opposisjon som utgjør flertallet.

Hvorfor det ender slik når avstemninga kommer i Stortinget neste uke kan skyldes det som rir det politiske Norge for tiden:
Du blir mest populær som parti om du kan sitte på tribunen og pipe mot de som tar ansvar på banen.

Slike pipende og bedrevitende tilskuere blir populære blant de andre på tribunen, men det endrer ikke noe på banen der kampen avgjøres.

Og de største taperne når populisme blir drivkraft blir fortsatt de som sitter nederst ved bordet. Representert ved 75 uskyldig dømte nordmenn.
For disse halter livet videre vel vitende om at et samlet Storting i praksis forsvarer alt som førte til denne skandalen.

Er det rart politikerforakten får grobunn med et slikt samlet, men lite samlende Storting ?

Tidligere blogg om trygdeskandalen:


12.01.20: Trygdeskandalen: Regjeringen må gå av i respekt for at verdens beste land sviktet kollektivt. Kun slik kan tillit gjenreises.

3 år siden “plasthvalen” endret nordmenns forståelse for miljøtrusselen, fristet Støre til å bli populist og fikk en tidligere Venstre-velger ned fra gjerdet

I slutten av januar 2017 driver  en gåsenebbhval i fjæra på Vindenes på Sotra.

Den lever, og barmhjertige hjelpere får hvalen ut igjen til sjøs. Den kommer likevel tilbake gang på gang. Hvalen er åpenbart syk og til slutt var det ingen annen utvei enn å avlive den.

Forskere på Universitetsmuseet ble kontaktet: Ønsket de å se nærmere på hvalen?

Og det ville de. De ønsket skjelettet til en slik sjelden hval på våre breddegrader

Hvalen ble slaktet. En av forskerne ba om at også magesekken skulle åpnes og overraskelsen var like  stor som den var skremmende:

Det ble funnet store mengder plast som hadde tilstoppet hvalens fordøyelsessystem slik dette fotoet fra Universitetet i Bergen viser:

Skjermbilde 2020-02-02 kl. 15.33.00

Hvalen ble et svært synlig symbol på plastforurensingen av våre verdenshav, og historien fra Norge gikk verden rundt.

Et halvt etterpå av det valgkamp. Fremsynte politikere hadde allerede startet arbeidet med å legge avgifter på plastposer for å få redusert mengden av disse.

Jeg ble derfor svært overrasket da Jonas Gahr Støre i en TV-debatt valgte å kritisere partier som gjorde noe for å redusere plastforsøplingen.

På grunn av Støres og Vedums populisme valgte jeg som gjerdesittende velger å hoppe ned på “miljø- og fremtidens side”:
https://open-eye-open-mind.com/about/en-tidligere-venstrevelger-ned-fra-gjerdet/

I mars 2019 tok regjeringen med Ola Elvestuen som sterk pådriver  et initiativ til et globalt forpliktende arbeidmot plastforsøpling av verdenhavene. Det er slikt arbeid som vil gi resultater, og møtet i Nairobi støttet opp om dette.

Og i mail i fjor ble det avholdt en FN-konferanse i Geneve. Deltakerne var fra de over 180 landene som har undertegnet Basel-konvensjonen om handel med farlig avfall. Også her var Norge i førersetet med samme Elvestuen som fortsatt pådriver.

Jeg er stolt over å både være nordmann og dermed tilhøre et land som våger å gå i front for nødvendige tiltak som reduserer både klima- og miljøtrusselen.
Jeg er like stolt over å tilhøre et politisk parti som ikke har valgt å rope og skrike fra tribunen, men som tar ansvar ved å stille opp på fotballbanen der kampen foregår.

Som kjent er de beste spillere, dommere og trenere aldri nede på banen der kampen avgjøres. De beste sitter alltid på tribunen.

Ved pause leder Venstre 1-0. Til mye buing fra tribunen.

Vi skal også holde ut hele 2.omgang.

Fordi mine barnebarn fortjener det.