I beste mening har jeg laget en egen Facebookside; NordNorgeVerden. Mine venner og bekjente skal i all hyggen heretter slippe å ta standpunkt i tildels vanskelige politiske spørsmål.

Jeg har valgt å lage en egen side utenom min ordinære Facebook-profil.

Jeg gjør det fordi jeg ikke lenger skal plage mine FB-venner med politiske synspunkt. De skal få bruke min vegg til å kommentere bilder, observasjoner, opplevelser samt linker til mer trivielle saker.

Denne nye siden skal handle om oss i Nord/Norge/Verden og hvordan vi kan skape et bedre samfunn på alle nivå.

Min mening er at det skjer best gjennom en dannet debatt der dokumenterte påstander er i flertall og der holdninger og verdier får brytes mot hverandre. Språket må gjerne være friskt og provoserende for å skape nye refleksjoner.

Jeg har en grunnleggende tro på det frie mennesket. Det er verken organisasjoner, religion, institusjoner, pengemakt eller svart økonomi skal ha avgjørende innflytelse på menneskets liv.

Det frie mennesket MÅ få lov til å ytre sine meninger, også om de er kontroversielle. I et liberalt demokrati som vårt vestlige har vi derfor høy toleranse for annerledeshet. Dette skjer både gjennom trosfrihet, trykkefrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet – nettopp fordi det er konsekvensen av menneskets grunnleggende frihet. Derfor ble et flertall av land i FN enige i 1948 om Menneskerettserklæringen.

Men disse friheten er under press både i Nord, i Norge, i Europa og i verden. Både ytre høyre (fascisme) og ytre venstre (kommunisme) i det politiske landskapet dyrker anti-liberale verdier og prinsipper.

De kjennetegnes ved at all vesentlig makt samles på få hender, der et “klokt” hode forvalter både sannhet og rettferdighet. Slike regimer har verden sett med jevne mellomrom.
Gjennom historien har et hundretalls millioner av mennesker i beste fall overlevd i fengsler, mens flere titalls millioner har betalt for sin overbevisning gjennom døden. Avgjort av militære- eller folkedomstoler, uten lov og dom og uten at disse enkeltindividene fikk rett til å forsvare seg.

Respekten for livets ukrenkelighet er min drivkraft. Kampen for en verden som bevarer artsmangfoldet og et klima i balanse er kampen for livet.

Jeg tatt et standpunkt ved å lage min egen side på Facebook. (Link nederst her).

Motivasjonen til dette henter jeg fra mine 5 barn, (foreløpig) 7 barnebarn og 17 onkelbarn. Jeg har lånt deres fremtid og denne verden, og vil gjøre mitt til at den kan overleveres dem i bedre stand. Da vil de også få de samme muligheter som jeg til et spennende liv med gode opplevelser. Og de kan igjen gi det videre til sine barn.

Vi som lever i Nord, Norge og Verden må ta et oppgjør med alle anti-liberale verdier som brer om seg. Vi må våge å si fra, vi må beskytte, forsvare og framelske den offentlige debatten basert på kunnskap og fakta.

Vi må aldri.uansett godta at demokratiet skal ledes av sterke røster i sine ulike ekko-kammer . Der alle tenker likt, tenker ingen! Og i slike forum formørkes debatten gjennom stygge personangrep. Denne siden skal opplyse debatten og menneskene som er innom her.

La 9.april 1940 og 22.juli 2011 bli stående som merkedatoer for hva som skjer når ekstreme, hatefulle og anti-liberale krefter vinner fram.

Jeg vil bidra så langt jeg kan til et samfunn som gir det enkelte menneske rett til å leve et meningsfylt og verdig liv, rett til å elske den man vil, rett til utdannelse, bolig, arbeid og statsborgerskap, rett til å utvikle sine talenter og ferdigheter og rett til aktivt ta del i samfunnsutviklingen og vernet av vårt skjøre demokrati og livsmiljøet.

Og du har helt sikkert mye klokt å bidra med – som jeg allerede nå takker for ! Vær ikke redd for å motsi meg og andre. Det lærer vi alle av.

Du kan starte med å legge inn din hilsen eller innlegg om noe som opptar deg.

Her finner du min mer samfunnsengasjerte Facebook-side; Nord Norge Verden

Legg inn en kommentar